Mission Possible
#

Om Incoord

Verksamhet

VERKSAMHET

Incoord är en teknikkonsult med stark miljömission. Genom helhetsperspektiv, engagemang, enkelhet och nytänkande skapar vi lösningar som får människor, hus och miljö att må bra på lång sikt. Vi erbjuder specialistkompetens inom VVS, el, tele och belysning, energi och hållbart byggande samt styr och övervakning.

Genom åren har vi genomfört tusentals uppdrag: laboratorier, sjukhus, centrumanläggningar, utbildningslokaler, hotell och konferensanläggningar, kontor och bostäder. Många av projekten har varit mycket stora och ställt särskilda krav på unika lösningar.

KOMPETENSER

Vi erbjuder projektering, utredning och kalkylering inom våra kompetenser som bland annat omfattar:

 • VVS
 • Kyla
 • Gaser
 • El, tele och belysning
 • Ljusdesign
 • Säkerhet
 • Energi
 • Styr och övervakning
 • Passivhus
 • Termiskt klimat
 • Dagsljus
 • Miljöcertifiering

FLER KOMPETENSER

Andra tjänster vi utför är till exempel mätning, installationsledning, OVK, besiktning, BIM-samordning, miljö- och energisamordning, ljusdesign.

Bland våra kompetenta medarbetare hittar man bland annat uppdragsansvariga och handläggare med mångårig erfarenhet, certifierade miljöbyggsamordnare, ackrediterade ljusdesigners, certifierade passivhusexperter, behörig ingenjör inbrottslarm och behörig ingenjör brandlarm.

Verksamhet
När Incoord startade 1983 var vi fem medarbetare. Idag är vi 106 varav 20 delägare. 2019 omsatte vi 171 mkr.

  Styrelse

 • Olof Edberg, styrelseordförande
 • Daniel Edlund
 • Leif Förare
 • Stefan Lövblom
 • Lars Hallin
 • Tore Strandgård, vd

  Vision

  Incoord ska vara det mest professionella och lyhörda företaget i vår bransch.


  Affärsidé

  Incoord skapar lönsamma affärer för kunder som värdesätter kreativitet och hög kompetens inom energi-, miljö- och installationsområdena.

Verksamhet

FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING

Vi är delaktiga i olika forskningsprojekt i branschen. Vi har även kontinuerligt samarbete med KTH där vi medverkar i utvecklingen av utbildning och forskning. Vi är med och initierar examensarbeten och är aktiva som handledare. Här nedan ser du en lista på genomförda arbeten.

 • HYBRIDVENTILATIONSSYSTEM I SYNERGIHUSET
 • ENERGIANALYS AV UMAS AKUT- OCH INFEKTIONSKLINIK – BYGGNADENS UTFORMNING OCH JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM
 • ENERGIDEKLARATIONER, EN GENOMLYSNING AV MARKNADEN SOMMAREN 2008
 • ENERGIUTREDNING AV VILLA I MELLANSVERIGE
 • MARKKANALER FÖR FÖR-VÄRMNING OCH FÖR-KYLNING AV VENTILATIONSLUFT
 • THERMAL COMFORT IN ATRIA
 • ETT MIKROKLIMATS PÅVERKAN PÅ EN BYGGNADS ENERGIANVÄNDNING
 • PRIMÄRENERGIANVÄNDNING AV PASSIVHUS I SVERIGE
 • CFD SIMULERING AV KALLRAS
 • ANALYS AV ENERGISIMULERING FRÅN PROJEKTERINGSSKEDE OCH VERKLIG ENERGIANVÄNDNING I LOKALBYGGNAD

UTMÄRKELSER

GREEN BUILDING AWARD

Incoord erhöll tillsammans med Vasakronan det prestigefyllda priset Green Building Award 2011 för projektet kv Riga 2 i Värtahamnen.

SWEDEN GREEN BUILDING AWARD

Incoords Stockholmshemsprojekt Trettondagen utsågs till årets miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2013. Trettondagen är Stockholms första bostadshus som fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Incoord stod för projekteringen, vilket bland annat innebar solfångare på taket för uppvärmning av vatten samt avfallskvarn i varje lägenhet för tillverkning av biogas.

SYNERGIHUSET

När Akademiska Hus utlyste en tävling om ny institutionsbyggnad vid KTH avgick Incoord med segern. Det var framförallt kombinationen av klimatkrav och arkitektoniska värden som gick hem. Juryns motivering löd: ”förslaget präglas av experimentlusta och nytänkande”.

BRANSCHENGAGEMANG

Frågor som hållbar utveckling och en hållbar byggbransch ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi ett stort engagemang i ett antal viktiga branschorganisationer.

 • SGBC
 • CRADLE NET
 • IQ SAMHÄLLSBYGGNAD
 • BIM ALLIANCE
 • SAMHÄLLSBYGGNADSLÄNKEN VID KTH (TIDIGARE KTH BYGGENSKAP)
 • SIS
 • STD

Projekt

Hållbarhet

HÅLLBARHET

Verksamhet

HÅLLBARHETSPOLICY

På Incoord har vi en stark vision om att allt är möjligt och att det går att vända utvecklingen mot ett hållbart samhälle så länge alla hjälps åt. Genom många små förbättringar i projekt och inom verksamheten leder vårt arbete till en bättre värld.

För att säkerställa att allt vårt arbete ska beröra de tre centrala perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, utgår Incoords handlingsplan för hållbarhet –Sustainability by Incoord - från FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa 17 mål utgör den nya globala utvecklingsagendan, Agenda 2030, som antogs av FN i september 2015.

Målen har i Incoords handlingsplan bearbetats och tolkats utifrån vår egna verksamhet, med FN:s målbild som tydlig grund. Hållbarhetsperspektivet är integrerat i hela verksamheten och vi är en aktiv och ansvarstagande aktör på de platser där vi arbetar. Vi låter våra samarbetspartners, leverantörer, underleverantörer och medarbetare vara delaktiga i ansvarsarbetet eftersom samlad kompetens och gemensamt engagemang för arbetet framåt.

Läs om hur vi arbetar med hållbarhetsmålen i följande pdf: Sustainability by Incoord

VI VÄGLEDS I VÅRT ARBETE AV FÖLJANDE PRINCIPER:

 • Vi minimerar vår miljö- och klimatpåverkan genom att hushålla med resurser, ta hand om vårt avfall, planera våra transporter och göra medvetna val.
 • Vi säkerställer med system och rutiner att alla gällande lagar och bestämmelser följs beträffande företag, samhälle, miljö och hälsovård samt säkerhet.
 • Vi vårdar och förvaltar våra affärsrelationer och ställer krav på våra viktigaste leverantörer för att förbättra hållbarheten på de varor och tjänster vi köper och säljer.
 • Vi levererar uppdrag som uppfyller och överträffar kundens förväntningar.
 • Vi attraherar de bästa och mest kompetenta medarbetarna och ger dem förutsättningar att utvecklas.
 • Vi mäter, följer upp, utvecklar och kommunicerar våra åtaganden för att uppnå ständig förbättring, transparens och långsiktighet i ansvarsarbetet. Genom att ge våra kunder kvalificerad vägledning baserad på kunskap och kreativitet, med optimala ekonomiska och tekniska lösningar, tar vi vårt ansvar som en aktiv samhällsaktör och påverkar både nutid och framtid.
Verksamhet

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi på Incoord tycker att det är viktigt att ta ansvar för hur människor, miljö och omgivning påverkas av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att minska vår egen miljöpåverkan och för en dialog om vad som är väsentligt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som rådgivande konsulter har vi en stor potential att påverka våra kunder och därmed också slutanvändarna. Vår ambition att få människor, hus och miljö att må bra ska bidra till en hållbar utveckling genom att framförallt minska användningen av ändliga resurser.

Vår tanke med hållbarhetsredovisningen är att samla vårt hållbarhetsarbete tillsammans med det vi vill prioritera, utveckla och arbeta vidare med i framtiden. Redovisningen är ett bra sätt att strukturera upp och kategorisera det arbete som idag redan görs samtidigt som det säkerställer att vårt arbete och prioriteringar ligger i linje med det våra intressenter värdesätter och önskar av oss.Hållbarhetsredovisning 2019

HÅLLBARA RESULTAT

Fantastiskt nöjda. Så kan vi sammanfatta betygen i de kund- och medarbetarundersökningar som vi löpande genomför. Och nog är det väl så, att bra energi leder till ännu bättre energi. På Incoord tror vi på våra medarbetare och ger alla möjlighet att utnyttja sin potential. Vi har också förmånen att arbeta med roliga och utmanande projekt. Detta inspirerar medarbetarna och sporrar till storverk. Vilket i sin tur gör kunderna nöjda och leder till att vi får nya spännande projekt. Som motiverar medarbetarna ännu mer.

Verksamhet

Mission possible

På Incoord tror vi att allt är möjligt, bara lite olika svårt. Idag hörs många domedagsprofetior om att världens resurser håller på att sina, att vi överutnyttjar vår planet, att om ingenting görs kommer jorden att gå under om si eller så många år… Vi vill ge mänskligheten hopp! Det är möjligt att vända utveckling mot ett hållbart, cirkulärt samhälle om vi hjälps åt. På Incoord vet vi att vi inte behöver vänta på framtidens lösningar. Vi kan göra mycket redan nu.

"Det är inte hållbart att stå kvar på perrongen och vänta på ett snabbare tåg. För att komma framåt behövs handling nu."

Vi tror att det finns en osäkerhet kring hur man ska angripa hållbarhetsfrågan. Många tror att det är svårt eller komplicerat, vissa kanske till och med tror att det är omöjligt. Ge oss chansen att visa vad vi kan! Genom den samlade kunskapen och det engagemang som medarbetarna på Incoord har så kan vi hjälpa våra kunder att föreslå och genomföra lösningar som ger resultat. Det handlar inte om att ha svaren på allt från början, det viktiga är att våga ta steget och göra något. Vi drivs av att ta del av uppdraget. En hållbar planet. Det är inget omöjligt uppdrag. Det är möjligt. Mission possible!

Varför vi gör det vi gör

Incoord står för hållbarhet och kontinuitet, nyfikenhet och innovation. Det är genom vår bredd och kunskapen om detaljernas påverkan på helheten som vi uppnår resultat. Vi är inte perfekta maskiner som gör perfekta val men vår övertygelse är att om man försöker göra ett lite bättre val varje gång så uppnår vi mycket bättre slutresultat för våra kunder. Med sunt förnuft och handling kommer vi långt och vi kommer att lära oss massor på vägen.

Syftet är framförallt att väcka uppmärksamhet kring vårt hållbarhetsarbete och hur vi kan hjälpa till att förbättra världen. Det låter kanske storslaget men det är de förbättringar som vi åstadkommer i våra projekt som gör världen lite mer hållbar. Glöm inte bort att det är de många små sakerna som ger stor effekt.

Kontakt

KONTAKT

Vendevägen 89, Box 512, 182 15 DANDERYD

Adress

08-622 20 00

Telefon

Hitta till oss..

Vägbeskrivning

Informerar och Ventilerar

Informerar och Ventilerar

PRESSRUM

Pressreleaser och artiklar.
» Incoord Cision

INFUTURE

Med helhetsgrepp och samverkan mellan olika installationsdiscipliner tar Incoord täten mot framtiden. Läs mer om vår arbetsmodell Infuture.
» Ladda ner som pdf

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

Aktuell hållbarhetsredovisning för 2019.
» Ladda ner som pdf

SUSTAINABILITY BY INCOORD

Incoords handlingsplan för hållbarhet.
» Ladda ner som pdf