Zinkensdamm - samverkansprojekt
Zinkensdamm - samverkansprojekt

Zinkensdamm - samverkansprojekt

Kund: Skanska  Verksamhet: Utbildningslokaler

Detta var ett unikt samverkansentreprenad med Skanska som samordnare. Byggföretag, arkitekt, VVS-projekterare och ventilationsentreprenör satte tillsammans upp ett antal övergripande mål för projektet. Genom regelbundna möten såg man sedan till att målen uppfylldes och att alla inblandade parter blev vinnare. Den stora utmaningen för Incoord var att anpassa moderna VVS-lösningar till byggnadens kulturhistoriska värden. Den låga takhöjden fick till exempel inte ändras och man var därför tvungen att göra specialinstallationer. En speciell antikvariekonsult fanns med genom hela processen, detta för att säkerställa bevarandet av den unika funkismiljön.