Wallenberg  Wood Science Center
Wallenberg  Wood Science Center
Wallenberg  Wood Science Center
Wallenberg  Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center

Kund: Akademiska Hus  Verksamhet: Laboratorier

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) ligger i Kärnkemis tidigare lokaler på KTH i Stockholm. WWSC är ett nytt centrum där KTH och Chalmers tillsammans ska arbeta med framtidens skogsprodukter, dvs. de som på sikt ska ge produkter utöver papper, kartong och andra förpackningsmaterial. Här kommer de främsta specialister från hela världen att samlas med inriktning på att hitta nya produkter för skogs-industrin.

Byggnaden inrymmer kontorslandskap, forskningslabb, sammanträdesrum och en lounge. I samband med ombygg-nationen byttes befintliga aggregat ut och ersattes med nya energieffektiva aggregat.

Incoord ansvarade för inventering, utredning och projektering av VVS-installationer från systemhandling till och med relationshandling.