Vattenfalls koncernkontor
Vattenfalls koncernkontor
Vattenfalls koncernkontor
Vattenfalls koncernkontor

Vattenfalls koncernkontor

Kund: SEB/TryggLiv  Verksamhet: Kontor

Innan ombyggnaden startade var stora delar av byggnaden hotell med tillhörande klubbverksamhet och hör fanns även nattklubben Karma samt ett flertal tandläkarmottagningar och mindre kontor. Fastigheten byggdes om till kontor för att inrymma Vattenfalls koncernledning. Utmaningen låg i att anpassa installationerna efter dagens krav på hur ett modernt kontor ska fungera, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevarades. Byggnaden uppfördes i slutet av 20-talet och ursprungliga handlingar redovisar att den redan då innehöll "resanderum".