Utbildningsstudios Byggnad 88:6, Frescati Backe
Utbildningsstudios Byggnad 88:6, Frescati Backe
Utbildningsstudios Byggnad 88:6, Frescati Backe
Utbildningsstudios Byggnad 88:6, Frescati Backe

Utbildningsstudios Byggnad 88:6, Frescati Backe

Kund: Akademiska Hus  Yta: 1 500 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Byggnad 88:6 på Campus Frescati är en del av en grupp byggnader som uppfördes i början av 1940-talet för Statens Veterinärmedicinska anstalt. Den ursprungliga användningen var som stall med serumframställning. I detta INFUTURE-projekt var utmaningen att behålla den gamla och värdefulla byggnadsstrukturen samt utifrån dålig värmeisoleringsförmåga, högt sittande fönster och lutning, uppnå optimal energiförbrukning enligt kravet Miljöbyggnad SILVER. Befintliga utrymmen utnyttjades maximalt, viktiga funktioner samordnades, behovsstyrt VAV-system projekterades och genom projekteringsprocessen hittades anpassningsbara tekniska lösningar för en utbildningsverksamhet med varierande personbelastning och stora klimatkrav. Byggnaden på Frescati Backe ligger i Kungliga Nationalstadsparken och omfattas av parkens bestämmelser. Byggnaden är värdefull från kulturhistorisk synpunkt med Klassificering GRÖN