Tobaksmagasinet
Tobaksmagasinet
Tobaksmagasinet
Tobaksmagasinet

Tobaksmagasinet

Kund: Aberdeen Property Investors AB  Yta: 17 000 kvm  Verksamhet: Kontor

Kvarteret Tobaksmonopolet 2 på Södermalm är listat som en av Stockholms mest värdefulla industrimiljöer. Stockholms Design Distrikt har blivit ett centrum för kreativitet och stärker Stockholms profil som Skandinaviens designhuvudstad.

Det gamla tobaksmagasinet från 1920-talet hade mörka och slutna lokaler utan fönster som vid ombyggnationen öppnades upp till ljusa utställningslokaler och kontorslandskap med höga takhöjder utan hämmande undertak.

I detta samverkansprojekt har systemlösningar optimerats för modern kontorsmiljö med bra rumsklimat och energitänk. Incoord drog fördel av befintliga höga luftflöden och byggnaden har idag ett avancerat behovsstyrt ventilationssystem för dagens många hyresgäster.

Efter många ombyggnadsetapper under pågående drift är det tidigare magasinet för Swedish Match nu ett modernt fungerande kontorshus, klassificerat enligt Green Building.