Teknikvetenskap  Byggnad 43:14, KTH
Teknikvetenskap  Byggnad 43:14, KTH
Teknikvetenskap  Byggnad 43:14, KTH
Teknikvetenskap  Byggnad 43:14, KTH

Teknikvetenskap Byggnad 43:14, KTH

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 14 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Byggnad 43:14 på KTH Campus uppfördes år 1957 för tidigare Väg och Vattens verksamhet Byggkonstruktion. En omfattande renovering har utförts med en påbyggnadsdel samt tillbyggnad i labhall 3 och 4.

Ett av projektets mål var att minska byggnadens energibehov och en utredning som Incoord gjorde visade på möjlighet till ett stort antal lönsamma energisparande åtgärder som genomfördes i byggnadens klimatskal och VVS-installationer.

Behovsstyrt VAV-system valdes och effektiv värmeåtervinning sker nu från hydraliklaboratoriets energikrävande pumpsystem. Två nya fläktrum har tillkommit och i projektets slutskede ritades tre befintliga fläktrum om, där äldre aggregat byttes ut. Tack vare de nya aggregatens höga verkningsgrad har deras energianvändning halverats.

Lokalerna har verksamhetsanpassats och i huvudsak ska KTH:s ingenjörsprogram för Fordonsteknik, Design och Akustik, bedrivas.