Technology for Health
Technology for Health
Technology for Health
Technology for Health

Technology for Health

Kund: SveaNor Fastigheter  Yta: 48 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge uppförs Technology for Health, ett utbildnings- och forskningscenter i miljardklassen som en del av Stockholmsregionens pågående Life Science satsning.

Hyresgästerna är KTH, Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola och därmed uppnås synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning. Verksamheten innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin.

3D-fastigheten med en tredimensionell fastighetsindelning ska bestå av två huskroppar med bred kapacitet i de tekniska systemen, väl anpassade till hyresgästernas verksamheter. En solcellsanläggning kommer att producera runt 60 000 kWh årligen och blir ekonomiskt besparande ur de LCC-beräkningar som gjorts, detta då verksamheterna ständigt kommer att vara i behov av all den elenergi som solcellerna producerar.

Projekteringen sker enligt Incoords arbetsmodell INFUTURE och byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.