Synergihuset
Synergihuset
Synergihuset
Synergihuset

Synergihuset

Kund: Akademiska Hus  Verksamhet: Utbildningslokaler

När Akademiska HUS skulle börja projektera för ett nytt hus vid KTH valde man att bjuda in tre av branschens mest kompetenta installationskonsulter till ett parallelluppdrag. Incoords unika samarbete med danske arkitekten Michael Christensen resulterade i det förslag som beställaren valde. Kombinationen av energitänkande och spännande arkitektur avgjorde. Tack vare tekniker som täta klimatskal, avancerad värmeväxling, intelligenta styrsystem för elanvändning och smarta fönster lyckades man skapa ett hus där energiåtgången bara är 1/3 av vad Boverket satt som gräns.