Studenthuset SU
Studenthuset SU
Studenthuset SU

Studenthuset SU

Kund: Akademiska Hus Stockholm AB  Yta: 6 300 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Det nya studenthuset ska inte bara fungera som en samlingsplats för studenterna vid Stockholms universitet utan även som universitetets nya södra entré. Byggnaden inrymmer studentkår och studentavdelning, en informations-disk, café, läsplatser m.m.

Incoord ansvarar för projektering av VVS- och sprinklerinstallationer samt för styr- och övervakning.

Studenthuset projekteras med stort fokus på låg energianvändning. Byggnadens marklager ska stå för den större delen av byggnadens behov av värme och kyla. Värme och kyla kommer att produceras genom att bl.a. utnyttja marklager tillsammans med värmepump. Detta gör att den köpta energin för Studenthuset är beräknad till att vara så låg som ca 20-25 kWh/ kvm.

Akademiska Hus har som mål att klassa byggnaden som Miljöbyggnad klass Silver.