Strålbunkern KS
Strålbunkern KS
Strålbunkern KS
Strålbunkern KS

Strålbunkern KS

Kund: Locum  Yta: 150 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Behandlingsrum 8 på Strålbehandlingen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har byggts om och fått en ny kraftigare strålkanon, accelerator. Strålarna från den nya acceleratorn angriper ett cancerområde från alla håll vilket gör att frisk vävnad inte förstörs. Projektet var unikt med hänsyn till det kraftiga strålskyddet som krävs för att skydda personalen. Ett två decimeter tjockt strålskydd av bly har byggts in i vägg och tak mot anslutande rum och medfört säregna genomföringar för installationerna. För att klara det stora kylbehovet används vattenburen kyla i speciell slinga.