S:t Görans sjukhus, Patologen
S:t Görans sjukhus, Patologen

S:t Görans sjukhus, Patologen

Kund: Locum  Yta: 3 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Patolog- och obduktionsverksamheten fick nya lokaler när akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus behövde expandera. Genom om- och tillbyggnad av en byggnad från 50-talet anpassades lokalerna för patologi, läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras.

Byggnaden inrymmer lokaler som kylrum, laboratorium, obduktion, rum för avsked, personalrum, kontor och fläktrum.

Med anledning av hyresgästens speciella verksamhet och stora behov av tekniska installationer var projektet originellt. Befintliga tekniska system revs och nya system för värme, sanitet, kyla, teknisk luft, sprinkler och ventilation installerades.