S:t Görans sjukhus, byggnad 06
S:t Görans sjukhus, byggnad 06
S:t Görans sjukhus, byggnad 06

S:t Görans sjukhus, byggnad 06

Kund: Locum  Yta: 7 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Locum genomförde en total teknisk upprustning och ombyggnad av byggnad 06 på S:t Görans sjukhus. Alla tekniska system revs och ny system för värme, sanitet, kyla, medicinska gaser, sprinkler och ventilation installerades i nya lägen.

Den största utmaningen låg i att klara av den extremt pressade tidsplanen. Byggtid inklusive projektering var endast tio månader. Uppgiften klarades av genom att projektet utfördes som ett samverkans-projekt där konsulter och entreprenörer arbetade parallellt på plats. Vidare måste en befintlig gascentral, som distribuerar medicinska gaser till hela sjukhusområdet, vara i drift under hela ombyggnadstiden.

Det gällde också att hantera verksamhetens speciella säkerhetskrav för psykvårds-avdelningar i tre våningsplan. Tekniska system doldes för att anpassas till den höga säkerheten i likhet med fängelsestandard.