Sophiahemmet
Sophiahemmet
Sophiahemmet
Sophiahemmet

Sophiahemmet

Kund: Sophiahemmet  Yta: 8 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Det här är Sveriges äldsta och största privata sjukhus. Här pågår ständiga hyresgästanpassningar, om- och nybyggnationer. Det senaste projektet avsåg en nybyggnad på 8 000 kvm, samt tillbyggnad för operationsverksamhet. Incoord har genom åren fått förtroende att utföra VVS-projekteringen vid både om- och tillbyggnader, Vi har dessutom genomfört ett antal utredningar gällande värmeförsörjning och inneklimat.