Södra kvarteret, Danderyds sjukhus
Södra kvarteret, Danderyds sjukhus
Södra kvarteret, Danderyds sjukhus
Södra kvarteret, Danderyds sjukhus

Södra kvarteret, Danderyds sjukhus

Kund: Locum  Yta: 41 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Inom Danderyds sjukhus pågår en total teknisk upprustning av byggnad 38-42. Lokalerna utformas för att möta operationsbyggnadens krav på vårdlokaler och ett stort antal nya enpatientrum tillkommer.

I byggnaderna utförs flera energisparande åtgärder. Bland annat tillvaratas frikyla och frivärme från luftbehandlingsaggregat och driftoptimering sker av flöden, temperaturer och drifttider. Varje byggnad har separata system, ofta dubblerade för att ger en större driftsäkerhet. Medieförsörjsörjningen utförs med flexibla och robusta system med större kapacitet som är mindre känsliga vid flödesvariationer.

De tekniska systemen utformas så att de möter dagens och framtidens krav på ett bra klimat så att en modern sjukvård för olika verksamheter kan bedrivas. Nya rörstammar för kyla och medicinska gaser placeras i några få välplacerade schaktlägen och går vidare i korridorers undertak med avstick till respektive rum.

Projektet är uppdelat i etapper och ombyggnationer planeras pågå under fem år med pågående verksamhet i angränsade lokaler. Detta innebär en stor logistisk utmaning, bland annat byggs ett nytt fläktrum medan det befintliga är i drift. I framtiden beräknas sjukhuset kunna ta hand om totalt 50 500 vårdtillfällen, 5 000 fler än idag.