Södertälje akutmottagning
Södertälje akutmottagning
Södertälje akutmottagning
Södertälje akutmottagning

Södertälje akutmottagning

Kund: Landstingsfastigheter Stockholm, Södertälje sjukhus  Yta: ca 1 500 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Akutmottagningen har genomgått en totalrenovering. Ombyggnationen bidrar till att akutmottagningen i ännu större utsträckning uppfyller de strikta hygien- och patientsäkerhetskrav som god sjukvård kräver.

Akutmottagningen har utformats så att patientens väg genom akuten ska ta så kort tid och så kort väg i fysisk rörelse som möjligt. De nya akutrummen är utrustade med mer avancerad teknik.

Incoord har ansvarat för projektering av teknisk upprustning på hela avdelningen. Arbetet omfattade system för tappvatten, värme, kyla, medicinska gaser, luftbehandling samt styr- och övervakning.