Södersjukhuset, Byggnad 10
Södersjukhuset, Byggnad 10
Södersjukhuset, Byggnad 10
Södersjukhuset, Byggnad 10

Södersjukhuset, Byggnad 10

Kund: Locum  Yta: ca 3 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Det hela började med att en läcka upptäcktes i ett av rummen på MIVA på Södersjukhuset. Detta gjorde att man fick se över ventilationssystemet och fläktrummet på taket.

Incoord stod för projektering av alla VVS-installationer. Det gamla ventilationssystemet från 1970-talet gick i zick-zack och gav ett minskat tryck som slukade energi. Man valde därför att ersätta det med ett vertikalt system i raka schakt vilket resulterade i energieffektivitet, säkrare och tystare system. Mitt i huskroppen byggdes det nya fläktrummet som är 20 m brett och 30 m långt.

För att ytterligare spara energi installerades ett system som ger frikyla till sjukhusets centrala kylsystem samtidigt som det förvärmer uteluften.

Hustaket blir ett sedumtak med miljövänliga egenskaper. De fetbladiga sedumväxterna tar t.ex. upp och binder luftföroreningar, dämpar buller och isolerar taket, vilket spar energi.