Södermalms Trä
Södermalms Trä
Södermalms Trä
Södermalms Trä

Södermalms Trä

Kund: Södermalms Trä  Verksamhet: Industri

Uppdraget var att projektera VVS samt styr- och övervakningsanläggning för nya trä- och butikshallar inom kvarteret Mejeristen vid Årsta industriområde. Anläggningen består av en uppvärmd trävaruhall med tillhörande kontor samt en järnaffär med tillhörande kontor. Trävaruhallen hölls uppvärmd till minst 10 °C, har invändig takhöjd på mellan 8 till 13 meter och utrymme för kunder att köra in i bil för pålastning av varor. Järnaffären hölls uppvärmd till minst 16 °C har en invändig takhöjd på mellan 7 till 9 meter. Behovet av inomhustemperatur varierar således och inflödet av utomhusluft från dörrar och garageöppningar är stort. Utmaningen låg i att trots dessa förhållanden hitta enkla och energisnåla.