Snäckviken, campus KTH Södertälje
Snäckviken, campus KTH Södertälje
Snäckviken, campus KTH Södertälje
Snäckviken, campus KTH Södertälje

Snäckviken, campus KTH Södertälje

Kund: Acturum  Yta: 13000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

KTH Södertälje satsar på att utöka sina undervisningslokaler för att skapa en modern och funktionell läromiljö för 1200 elever i ett nytt campus i kunskapsintensiva Södertälje Science Park.

Södertälje Science Park beskrivs som en mötesplats för akademi, industri och det lokala samhället.

KTH:S nya lokaler i Snäckviken utvecklas av Acturum. Projektet består av både till- och ombyggnader och innefattar en total yta på ca 13000 kvm. Incoord har varit delaktiga i all projektering inom el, tele, VVS, styr och sprinkler, i detta INFUTURE-projekt.

Innovation, forskning, utbildning och samverkan agerade ledord för Södertälje Science Park, och KTH Södertälje kommer bland annat att samarbeta med Scania och AstraZeneca. Projektet, som består av verkstäder, laboratorium, måleriverkstad såväl som klassiska lärosalar ställde stora krav på installationerna. Tack vare avancerade VAV-system kunde Incoord tillgodose projektets varierande ventilationsbehov och skapa luft efter behov för ett bra inomhusklimat.

Projektet har projekterats för att klara kraven för Miljöbyggnad BRONS