Skeppshandeln 1
Skeppshandeln 1
Skeppshandeln 1

Skeppshandeln 1

Kund: Fabege  Yta: ca 27 000 kvm  Verksamhet: Hotell, Kontor, Handel

Incoord har haft förtroendet att vara med om utformningen av kvarteret Hammarby Gård 7, där Skeppshandeln 1 ingår tillsammans med Kanalhuset och Kajhusen.
Designhotellet innehållande 228 rum, 30 hotellägenheter, livsmedelsverksamhet och garage är uppförd där monteringsfabriken för GM:s bilar låg. Med kort tidsplan gick projektering och produktion parallellt.

Byggnadens VVS- och energisystem samverkar för återvinning av livsmedelsbutikens processkyla. Denna överskottsvärme tas om hand och producerar varmvatten för hotellverksamheten. Avloppsvärmeväxling och återvinning av värmen i frånluften via värmepump, bidrar till att byggnaden uppnår kraven för Miljöbyggnad GULD.

Medialeveranser till kommande bebyggelser är förberedda på samordnad plats i garaget och nu pågår förstudier för Skeppshandeln 2 och Hammarbyterassen.