Skanska huvudkontor
Skanska huvudkontor
Skanska huvudkontor
Skanska huvudkontor

Skanska huvudkontor

Kund: Skanska  Yta: 74 000 kvm  Verksamhet: Kontor

När Skanska skulle samla flera av sina affärsområden i Hagaporten korsade Incoord nytänkande med enkla beprövade lösningar för unik teknik.

Det nya huvudkontorets installationssystem blev designade för att framtida förändringar ska vara lätta att genomföra. Systemväggar, generella system, avsättningar på kanaler och utplacerade don med förinställda tryck, gör det oerhört flexibelt att bygga om. Ballongprincipen med ringmatningar tillåter luft och media att komma från olika håll och man slipper utplacerade spjäll. Det medför att till exempel kylbafflar kan flyttas utan att stora delar av anläggningen behöver justeras. Systemet håller ett lågt och konstant tryck var man än befinner sig.

Kontorsprojektet fick en unik kylenergilösning med frikyla och smart värmeåtervinning. I batteriet i uteluftsintaget sker en värmeväxling så att uteluften förvärms av köldbärarens retur.

Utöver Skanska anpassades fastigheten för många andra hyresgäster till exempel dataföretag med en stor serverhall, kameratillverkare, restaurang och storkök, gymnastiksal, relaxavdelning och garage i flera våningsplan.