Skandionkliniken
Skandionkliniken
Skandionkliniken

Skandionkliniken

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 15 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Skandionkliniken i Uppsala är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Traditionell strålning påverkar även friska organ runt cancertumören, och innebär också viss risk för nya tumörer senare i livet. Protonterapi är därför aktuellt när cancertumörer ligger nära känsliga organ och då barn ska behandlas. Kliniken drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus.

Projektet har genomförts med en mycket långtgående BIM-projektering med mängder av samordnade 3D-animationer som kontinuerligt utnyttjats av entreprenörerna för sin arbetsberedning och produktion. Anläggningen är mycket komplex och ställer synnerligen höga krav när det gäller strålning, renhet, temperatur och fukt. T.ex. har ett system med avklingningstankar installerats för att minimera strålningsriskerna från spillvatten.

Byggnaden har energioptimerats med bland annat ett smart system för tillvaratagande av värmeavgivning från strålkanonen. Skandionkliniken är världens första anläggning där spillvärme från en strålkanon tas tillvara.