Skärholmen Centrum
Skärholmen Centrum
Skärholmen Centrum
Skärholmen Centrum

Skärholmen Centrum

Kund: Skanska  Verksamhet: Handel

Denna ombyggnation omfattade både ombyggnad av lokaler och inglasning av utomhusgator samtidigt som full köpkommers pågick utan avbrott. Den stora utmaningen låg i att byta ut i stort sett alla installationer utan att kvarvarande hyresgäster stördes. En av speciallösningarna gick ut på att förbereda butiker för att klara de kyllaster som nuvarande och framtida butikshyresgäster kan tänkas behöva. Food-courten med sin stora glasfasad är idag en träffpunkt för många människor, för Incoord innebar den en stor en utmaning när det gällde inomhusklimatet.