Sif-huset
Sif-huset
Sif-huset
Sif-huset

Sif-huset

Kund: Klara Norra Fastigheter  Verksamhet: Kontor

Projektet innebar att ett kontorshus skulle byggas om till en ny restaurang mot Olof Palmes gata och en ny konferensenhet. I projektet ingick även överglasning av husets innergård. För Incoords del omfattade uppdraget såväl utredning som program och projektering med huvudsaklig inriktning på utbyte och modernisering av luftbehandlingsanläggningen för hela huset. Utmaningarna var bland annat att inrymma och försörja ett nytt kök på en befintlig kontorsvåning samt att klimatisera den överglasade innergården.