Sickla Front
Sickla Front
Sickla Front
Sickla Front

Sickla Front

Kund: Atrium Ljungberg  Yta: ca 10 300 kvm  Verksamhet: Laboratorier, Kontor

Ett nytt kontorshus, Sickla Front, har byggts i Nacka invid Sickla och Hammarby sjöstad. Här skapas ett spännande möte mellan levande stadsmiljö, grönskande natur och framtidens höga kontorsstandard.

Byggnaden inrymmer laboratorie-, utvecklings- och kontorsverksamhet. Flexibilitet, smart logistik och avancerad teknik präglade projektet då verksamheten spänner över ett ovanligt brett spektrum. Lablokalerna förbereddes för att i framtiden kunna byggas om till kontor, som i sin tur enkelt ska kunna ändras från öppen planlösning till cellkontor.

Den komplexa husformen ovanpå ett bergrum ställde stora krav på installationernas utformning. Utmaningen var att få plats med alla labinstallationer i en byggnad avsedd för framtida kontorsverksamhet med höga miljökrav.

Viktig utrymmessamordning krävdes för t.ex. processventilation och VAV-system. Även lokalernas hårda krav gällande temperatur och luftfuktighet i klimatiserade rum skulle uppfyllas. Kylmaskiner ger möjlighet till återvinning till värmesystemet i denna BREEAM-certifierade byggnad.