Scandinavian Life Science
Scandinavian Life Science
Scandinavian Life Science

Scandinavian Life Science

Kund: Vitartes AB  Yta: 50 000 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler, Laboratorier

Vid Nya Karolinska Sjukhuset i Hagastaden växer ett nytt Life science-kluster – Scandinavian Life Science – fram med syftet att integrera olika typer av vårdverksamheter med näringsliv av primärt biomedicinskt fokus. Projektet ämnar att utveckla så kallade Centers of excellence för att skapa en modern grogrund för högkvalitativ forskning och vård.

Scandinavian Life Science kommer bestå av de två kvarteren Princeton och Patienten. Bland annat kommer S:t Eriks ögonsjukhus att flytta sina lokaler till Kv Patienten för att skapa ett Eye Center of Exellence, en modern ögonvård med större möjligheter till samverkan med andra vårdgivare, akademi och näringsliv.

Incoord har ansvarat för all installationsteknik samt beräkningar för Miljöbyggnad, i detta INFUTURE-projekt som innefattar såväl vård och forskning som kontor.

Kv Princeton certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER och Kv Patienten enligt Miljöbyggnad GULD.