Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet

Kund: Skanska  Yta: 14 000  Verksamhet: Laboratorier, Industri

På Uppsala Universitets campus hittar man det tvärvetenskapliga Rudbeckslaboratoriet. Incoord var delaktiga i detta moderna forskningsobjekt som blivit erkänt världen över då verksamheten samlar vitt skilda discipliner inom cancerforskningen på ett enda ställe.

Forskningen rör främst cancer, Alzheimers sjukdom, diabetes och vissa genetiska sjukdomar. Det ställdes mycket höga krav på nyskapande lösningar i detta forskningsobjekt. Då exempelvis genmanipulering utförs i Rudbeckslaboratoriet var luftutsläpp och brandsäkerheten av oerhörd vikt. För att förhindra utsläppet av livsfarliga ämnen simulerade Incoord utsläppskoncentrationer vid olika vindriktningar i en modell för att kunna beräkna höjden på skorstenen. Det var även av stor vikt att huset ständigt skulle vara i undertryck i förhållande till omgivningen.

Incoord projekterade styr- och övervakningssystemen för skyddsventilation samt VVS och kyla.