Rubinvägen
Rubinvägen
Rubinvägen
Rubinvägen

Rubinvägen

Kund: AB Stockholmshem  Yta: ca 9400 kvm  Verksamhet: Bostäder

Bostadsområdet Solberga förtätades med fyra nyproducerade punkthus med sammanlagt 102 lägenheter och ett fristående garage. Bostäderna projekterades och byggdes för att klara kraven för Miljöbyggnad Silver med ett ytterligare förstärkt energikrav på 55 kWh/m2 och år.

Incoord ansvarade för såväl projektering av VVS som för flertalet ingående delar i miljöbyggnadsprojekteringen.