Röda Kvarn / Urban Outfitters
Röda Kvarn / Urban Outfitters
Röda Kvarn / Urban Outfitters
Röda Kvarn / Urban Outfitters

Röda Kvarn / Urban Outfitters

Kund: Hufvudstaden  Verksamhet: Handel

I det här projektet skulle de klassiska stockholmsbiograferna Röda Kvarn och Lilla Kvarn på Biblioteksgatan omvandlas till butiksyta. Den stora utmaningen låg i att installationerna inte fick störa byggnadens stora kulturhistoriska värden. Det gällde därför att gå varsamt fram. Idag finns här en stor butik som har kvar mycket av bio/teaterkaraktären från det ursprungliga uppförandet (1910-15).