Polishögskolan ANA 12 och ANA 14
Polishögskolan ANA 12 och ANA 14
Polishögskolan ANA 12 och ANA 14
Polishögskolan ANA 12 och ANA 14

Polishögskolan ANA 12 och ANA 14

Kund: Akademiska Hus och Södertörns Högskola  Yta: 12 700 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Polisutbildningens lokaler i Flemingsberg i Huddinge utvecklas för att ge plats för cirka 700 polisstudenter. Bland annat ska en nybyggnad, ANA 14, och en ombyggnad av befintliga lokaler, ANA 12, bidra till en rejäl ökning av antalet studenter vid högskolans polisprogram. Den nya byggnaden kommer att gå under namnet ANA 14 och rymma bland annat två skjutbanor, omklädningsrum, utbildningsrum och en gymnastikhall för övningar i självskydd. Det var en utmaning att skapa en säker miljö för de tätt bemannade skjutbanorna med behov av höga luftflöden och stora krav på säkerhet utåt så att inga kulor kan tränga igenom. Ombyggnationen av Polishögskolans ANA 12 inleddes med fokus på hyresgästanpassning men utvecklades efter önskemål om energieffektivisering. Bland annat projekterade Incoord om delar av värmesystemet och luftbehandlingssystemet för att kunna minska energianvändningen. Incoord projekterade VVS inklusive styr- och övervakning för detta projekt med mycket höga krav på säkerhet. Incoord ansvarade även för flertalet i Miljöbyggnad ingående indikatorer inklusive energiberäkning. Byggnaderna projekterades med Miljöbyggnad Silver som mål.