Persikan
Persikan

Persikan

Kund: AB Stockholmshem  Yta: ca 19 300 kvm  Verksamhet: Bostäder

Där spårvagnsmuseet och bussgaraget tidigare stod på Tegelviksgatan på Södermalm byggs nu ett nytt bostadsområde där Kvarteret Persikan kommer att ingå. Totalt kommer sju olika byggnader att skapa det nya bostadsområdet om ca 1100 lägenheter som ämnar att knyta an Hammarby Sjöstad till övriga Södermalm. Kvarteret Persikan kommer att bestå av 150 lägenheter, garage, förskola, LSS-boende och en livsmedelsbutik.

Stockholmshems hus i kvarteret byggs för att klara kraven för Miljöbyggnad Silver med ett ytterligare förstärkt energikrav på 55 kWh/m2 och år. Incoord ansvarar för såväl projektering av VVS som för miljöbyggsamordningen och flertalet ingående delar i miljöbyggnadsprojekteringen.

För att klara energikraven tas överskottsenergi från livsmedelsbutikens processkyla till vara och återinförs i bostadshuset.