Orgelpipan 6, Scandic Continental och  Station Stockholm City
Orgelpipan 6, Scandic Continental och  Station Stockholm City
Orgelpipan 6, Scandic Continental och  Station Stockholm City
Orgelpipan 6, Scandic Continental och  Station Stockholm City

Orgelpipan 6, Scandic Continental och Station Stockholm City

Kund: Jernhusen AB  Yta: 26 650 kvm  Verksamhet: Hotell

Station Stockholm City är en av norra Europas högst trafikerade knutpunkt och en ny internationell mötesplats för resenärer, hotellgäster och förbipasserande.

Samverkansprojektet ger rättvisa åt ”Staden på vatten” och knyter ihop alla kommunikationer med Stockholms mest centrala affärshotell Scandic Continental.

Totalt omfattar denna 3D-fastighet 29 000 kvm fördelat på 19 våningar. Byggnaden består av fyra husdelar i olika nivåer liknande orgelpipor. Fasaden är utformad som en relief vilket resulterar i ett uttryck som varierar beroende på vinkeln den betraktas från.

Hotellet Scandic Continental erbjuder 392 rum, barer, kaféer, restauranger samt mötes- och konferensutrymme för upp till 900 personer. En takbar på plan 11 imponerar med sin stadsutsikt och på plan 14 finns en takterrass för hotellets gäster. Hotellservice erbjuds även till de exklusiva bostäderna i Continental Apartments.

Incoord har arbetat med projektet i alla dess olika skeden och projekteringen har varit mycket komplex. Utmaningen har framför allt varit att klara av att riva befintligt hus, anlägga ny grund och uppföra ett nytt hus på en plats fylld av tunnlar. Den nya pendeltågsstationen för Citybanan knyts ihop med övriga kommunikationer på ett mycket smidigt sätt. Krav på byggnation, installation och underhåll är särskilt höga med tanke på den stora mängd personer som vistas här. Först planerades till exempel lokala reservkraftaggregat men till sist kunde befintlig reservkraftsanläggning i tunnelbanan nyttjas.

Med den tredimensionella fastighetsindelningen är gränsdragningen mellan fastigheterna i byggnaden invecklad. Hänsyn tas till varandras verksamheter med de svårigheter som gemensamma installationsutrymmen och försörjningsstråk kan medföra.

Byggnaden i kvarteret Orgelpipan 6 certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.