Nobel Center
Nobel Center
Nobel Center
Nobel Center
Nobel Center

Nobel Center

Kund: Nobelhuset AB  Yta: 18 000 kvm  Verksamhet: Kultur

Ända sedan Nobelstiftelsens bildande år 1900 har det funnits planer på att låta Nobelpriset få ett eget hem. Nu är drömmen på väg att förverkligas. På Blasieholmen i hjärtat av Stockholm växer Nobel Center fram med syftet att inspirera och utbilda kring Nobelpristagarnas upptäckter och verk.

Nobel Center kommer omfatta en bred skolverksamhet, vetenskapliga aktiviteter, möten om dagsaktuella ämnen, evenemang, samt en stor utställningsverksamhet. Nobel Center väntas attrahera människor från hela världen som vill inspireras och utbildas om några av de största vetenskapliga, humanitära och litterära genombrotten genom historien. Den årliga prisceremonin för Nobelpriset kommer att genomföras i Nobel Center.

Utvecklingen av Nobel Center sker i nära samverkan med Stockholms stad och med David Chipperfield Architects i Berlin. Incoord deltar i framtagandet av ett byggnadsprogram för Nobel Center samt bidrar med sin specifika kompetens inom el, telesystem och hissar.