Nationella insatsstyrkan
Nationella insatsstyrkan
Nationella insatsstyrkan
Nationella insatsstyrkan

Nationella insatsstyrkan

Kund: Rikspolisstyrelsen/Vasakronan  Yta: 8 500 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler, Kontor

När Nationella insatsstyrkan flyttade sin huvudbas från Lilla Essingen till nya lokaler i Sörentorp utmanades projekteringen av den spännande verksamheten. Med kontorslokaler, sambandscentral, testhall, skjutbana, träningshall, friskvårdslokaler och verkstad för alla insatsfordon har byggnaderna utrustats med extrem säkerhetsutrustning. Logistiken kring insatsstyrkans transporter av olika fordon är stor och verkstadens tvättanläggning har försetts med vattenåtervinning. Anläggningen har anpassats till media för till exempel dykarutrustning där kyld luft förlänger livslängden på kompressorernas filter för syrgastubernas påfyllnad. Skjutbanans ventilation har utformats utifrån de höga krav som finns för att ta hand om blydamm och nitrösa gaser. Det miljövänliga sedumtaket reducerar och fördröjer dagvattenflöden, om inte helikoptern blåst bort det igen vill säga.