Micasa energisparprojekt
Micasa energisparprojekt
Micasa energisparprojekt

Micasa energisparprojekt

Kund: Micasa Fastigheter  Yta: Ett 30-tal byggnader  Verksamhet: Bostäder

Micasa är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgslägenheter. För att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen startades ett energisparprojekt, ESP, för de fastigheter som var de största energibovarna.

Som generalkonsult satte Incoord samman en konsultgrupp och utförde miljöinventeringar i gamla byggnader innehållande bly, asbest och andra hälsovådliga ämnen. Bl.a. har oljepannor konverterats till bergvärmesystem och luftflöden behovsanpassats. Värme i avloppsvattnet i badhus återvinns samt solfångare värmer tappvatten och förvärmer värmesystemet.

Åtgärder i befintliga ventilationssystem, med låg eller ingen återvinning, har visat sig vara en av de åtgärder med störst besparingspotential. Minskningen av energianvändningen med hela 35 % i de ombyggda fastigheterna var mycket bättre än förväntat.