Manillaskolan
Manillaskolan
Manillaskolan

Manillaskolan

Kund: Akademiska Hus AB  Yta: ca 4300 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Manillaskolan bedriver skolverksamheter för elever som är döva eller har en grav hörselnedsättning och har idag sina lokaler på Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm.

Elevernas funktionsnedsättning ställer stora krav på skolmiljöns utformning och innebär bland annat stora akustiska utmaningar. Stora krav ställs även på den visuella miljön gällande möjlighet till styrning av dagsljus, belysning och kontraster så att en miljö kan skapas utan yttre störningar.

Manillaskolans verksamhet flyttade från sina tidigare lokaler på Djurgården till nya moderna lokaler på Campus Konradsberg. De nya byggnaderna var tidigare ett modernt kontorshus. Dåvarande hyresgäst utnyttjade fortfarande halva byggnaden under ombyggnaden vilket innebar att vissa nya system fick fungera parallellt med de gamla under renoveringen.

Incoord ansvarade för VVS-projektering, styr och övervakning, energi och klimatutredningar samt installationssamordning. Byggnaden projekterades enligt krav motsvarande Miljöbyggnad SILVER.