Mältaren 3
Mältaren 3
Mältaren 3

Mältaren 3

Kund: Primula Byggnads AB  Yta: 5 200 kvm  Verksamhet: Bostäder

Mältaren 3 omfattar bostäder, kontor och lokalverksamhet och markerar infarten till Hammarby Sjöstad med den moderna fasaden av veckade betongskivor.

Energianvändningen uppgår endast till 65 % av BBR-kraven, detta tack vare en smart systemuppbyggnad där man utnyttjar verksamheternas olika energibehov. Överskottsvärme från kontoren lagras i ett gemensamt borrhålslager för att senare användas för varmvattenproduktion och uppvärmning av bostäderna. Denna växelvisa verkan innebär att stabila temperaturer uppnås i borrhålslagret.

Samtliga installationer, även ventilationsdon, ligger med en generell struktur ovan ett semitransparent undertak. Olika rumstyper kan placeras var som helst på våningsplanet och ger en flexibilitet för framtida verksamheter.