Lokstallet 7, PwC Bonnierhuset
Lokstallet 7, PwC Bonnierhuset
Lokstallet 7, PwC Bonnierhuset
Lokstallet 7, PwC Bonnierhuset

Lokstallet 7, PwC Bonnierhuset

Kund: Bonnier Fastigheter  Yta: 24 000 kvm  Verksamhet: Kontor

Incoord har fått förtroendet att projektera en omfattande modernisering av tekniska system för den innevarande hyresgästen PwC. Med god lokalkännedom om Bonnierhuset driver Incoord projektet enligt arbetsmodellen INFUTURE med helhetsansvar för installationsprojekteringen.

Hyresgästen planerar att sitta i huset under lång tid framöver och får en egen entréhall med reception där den tidigare lunchrestaurangen låg. En ny konferensvåning byggs med ett auditorium för 120 personer. Öppna kontorslandskap förses med aktivbaserade arbetsplatser och ventilation med konstantflöden byts ut till ett VAV-system för den varierande personbelastningen.

Med kvarsittande hyresgäst under ombyggnadstiden delas projektet in i etapper för att möjliggöra ombyggnationen i detta installationstäta och tidigare tryckeri från 1949. I nära samarbete med hyresgästen säkerställs en behaglig kontorsmiljö med låg energianvändning enligt LEED.