Lokstallet 7, Bonnierhuset
Lokstallet 7, Bonnierhuset
Lokstallet 7, Bonnierhuset
Lokstallet 7, Bonnierhuset

Lokstallet 7, Bonnierhuset

Kund: Bonnier Fastigheter  Yta: 64 000 + 6 500 kvm  Verksamhet: Kontor

Bonnierhuset är ett 61 meter högt hus på Torsgatan i centrala Stockholm. Byggnaden uppfördes ursprungligen för kontor och tryckeri till Åhlén & Åkerlunds förlag och var den första betongskrapan som byggdes efter andra världskriget. Komplexet stod färdigt 1949 efter att kriget hade fördröjt byggstarten. Byggnaden erbjöd en spännande miljö för Incoords projektörer när det gamla tryckeriet konverterades till moderna kontors- och konferenslokaler. Innergården byggdes in och fönsternas höga bröstning medgav ett installationsgolv med plats för alla installationer. En lunchrestaurang byggdes i markplan och i konferensavdelningen på plan tre formgavs ett auditorium med plats för 250 åhörare. Därefter har en 6 500 kvm glastillbyggnad uppförts för Bonniers konsthall innehållande bokhörna, café och kontor. Tillbyggnaden innebar tekniska utmaningar för att via solavskärmning och speciell ventilationslösning erhålla uppställda klimatkrav. Balkarna som löper runt huset på varje plan fungerar även som luftkanaler där luften fördelas ut i lokalerna via don i golvet. Läs mer om hur Bonnierhuset fortsätter att moderniseras i projektet Lokstallet 7, PwC där Incoord fått förtroendet att ansvara för installationsprojekteringen.