Löwenströmska sjukhuset
Löwenströmska sjukhuset
Löwenströmska sjukhuset
Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset

Kund: Locum  Yta: ca 40 000 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Det ursprungliga sjukhuset i Upplands Väsby var en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en försoningsgåva för broderns mord på kung Gustav lll år 1792. Familjen Anckarström bytte sedan namn till Löwenström och den första sjukhus- byggnaden stod klar år 1809.

En om- och tillbyggnad har gjorts med teknisk upprustning av hela byggnad 01. Byggnaden består av en lågdel i tre våningsplan och en högdel i nio. Sjukhuset inrymmer i huvudsak verksamheter för operation, röntgen, sterilcentral, närakutmottagning, vårdcentral, dialysavdelning, mottagningar, vårdrum och tekniska utrymmen. Incoord har projekterat VVS samt styr och övervakning.

Incoord har även ansvarat för installation av nya system så att generell struktur med stor flexibilitet för framtida ombyggnationer erhålls. Bl.a. byggs ett nytt fläktrum över operationsavdelningen så att operationssalarna kan försörjas direkt ovanifrån. Luftbehandling och andra viktiga system har utformats med redundans och värmeåtervinnings-system med hög verkningsgrad har installerats.

All projektering har skett med objektsmodulerat BIM-stöd i en 3D-modell. För miljöklassning användes BVB (Byggvarubedömningen).