Lill-Janshuset, Sophiahemmet
Lill-Janshuset, Sophiahemmet
Lill-Janshuset, Sophiahemmet
Lill-Janshuset, Sophiahemmet
Lill-Janshuset, Sophiahemmet

Lill-Janshuset, Sophiahemmet

Kund: Sophiahemmet  Yta: 4350 kvm  Verksamhet: Sjukvård

Det Sophiahemmet tillhörande Lill-Janshuset har en spännande historia rymmande både BB-anläggning och som hem åt svenska OS-truppen. Incoord var delaktiga i den omfattande renoveringen som ämnar att ta tillvara på byggnadens historiska värde.

Lill-Janshuset byggdes 1913 och är idag grönklassad då den anses besitta ett särskilt kulturhistoriskt värde. Dess historiska värde påverkade även renoveringen då samtliga beslut måste godkännas av en konsulterande antikvarie. Till exempel gjordes det ett nytt fläktrum på vinden och Incoord fick då ta fram lösningar kring nya takhuvar och luftintag i samråd med antikvarien.

Incoord ansvarade för all projektering av VVS, inklusive medicinska gaser samt styr- och övervakning.