Kvarteret Vega
Kvarteret Vega
Kvarteret Vega
Kvarteret Vega

Kvarteret Vega

Kund: Vasakronan  Verksamhet: Kontor

Projektet gick ut på att förvandla Tekniska Högskolans gamla lokaler på Drottninggatan 95 till en modern och flexibel kontorsmiljö. Förutsättningen var att det gamla byggnadsminnet skulle bevaras, något som innebar att man fick hålla till godo med de begränsade utrymmen som fanns tillgängliga för tekniska installationer. Med hjälp av ett antal innovativa lösningar lyckades Incoord skapa ett VVS-system som klarar Vasakronans och hyresgästernas krav på energieffektivitet, klimat och inomhusmiljö, både idag och i framtiden.