Kvarteret Stettin
Kvarteret Stettin
Kvarteret Stettin
Kvarteret Stettin

Kvarteret Stettin

Kund: AMF  Verksamhet: Kontor

Projektet avsåg både tillbyggnad och ombyggnad av de ursprungliga lokalerna för att skapa en modernt fungerande anläggning för Tullverkets verksamhet. Här gällde det således att integrera de nya delarna med de gamla. En särskild utmaning låg i den totala ombyggnaden av fläktanläggningen som gjordes samtidigt som hyresgästerna satt kvar i lokalen. Byggnaden rymmer idag kontor, övernattningsrum, utbildningsavdelning, motionsavdelning, hundrum, konfiskationsrum och visitationsrum.