Kv Violen
Kv Violen
Kv Violen
Kv Violen

Kv Violen

Kund: Fastighets AB Förvaltaren  Yta: ca 27700 kvm  Verksamhet: Bostäder

I stadsdelen Ör i Sundbybergs kommun hittar man Kvarteret Violen med 270 lägenheter fördelade på fem huskroppar. Incoord projekterade ramhandlingar VVS samt Styr och övervakning inför totalrenoveringen av dessa flerbostadshus från 60-talet.

Den omfattande renoveringen planeras innefatta bland annat tilläggsisolering, stambyte samt byte av ventilationssystem till ett mekaniskt till- och frånluftssystem.

Incoord ansvarade även för miljöbyggsamordningen samt beräkningar för flertalet i Miljöbyggnad ingående indikatorer.

Renoveringen ska resultera i en ny energiprofil och byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.