Kv. Trettondagen
Kv. Trettondagen
Kv. Trettondagen
Kv. Trettondagen

Kv. Trettondagen

Kund: Stockholmshem  Yta: 25 lägenheter  Verksamhet: Bostäder

Kvarteret Trettondagen omfattar 25 lägenheter och projekterades i syfte att skapa ett passivhus. För att uppnå det krävdes ett extremt tätt och välisolerat klimatskal och samverkan mellan flera hållbara och förnybara teknik- och systemlösningar.

Byggnaden har optimerades med intressanta lösningar som solvärme, markförlagd luftintagskanal samt högeffektiv värmeåtervinning för att uppnå en låg energianvändning om ca 27 kWh/kvm.

Bergvärmeanläggning och undercentral samutnyttjas med närliggande bostadsområde. På så sätt maximeras nyttjandegraden av till exempel värmeproduktionen från solfångare för varmvattendistribution och återladdning av borrhålslager via frånluft. Varje lägenhet är utrustad med avfallskvarn i diskhon och matresterna nyttjas vid produktion av biogas.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad GULD och fick utmärkelsen årets Miljöbyggnad 2013 på Sweden Green Building Conference.