Kv. Töfsingdalen
Kv. Töfsingdalen
Kv. Töfsingdalen
Kv. Töfsingdalen

Kv. Töfsingdalen

Kund: Stockholmshem  Yta: 17 700 kvm, 141 lägenheter  Verksamhet: Bostäder

Det nybyggda bostadskvarteret i Norra Djurgårdsstaden inrymmer 141 lägenheter och en förskola runt en grönskande innergård.

Husen består av 7 till 8 bostadsvåningar och ett våningshus på pelare. Dessa har en frivärmelösning med FTX-system som genom geovärme förvärmer luften innan den når ventilationsaggregaten. Värme återvinns ur både spillvatten och frånluft.

Hela området har ett genomgående miljötänk. Hustaken är utrustade med solceller och för att bidra till pollineringen finns där även en bikupa. Fördröjning av regnvatten sker med hjälp av delvis gröna tak.

Utöver huvuduppdraget med projektering gjorde även Incoord Miljöbyggnadssamordningen med alla tillhörande beräkningar och tog fram ramhandlingen för solcellsinstallationer utifrån simuleringar. En av de stora utmaningarna i projektet var att finna en lösning på dagsljusinsläppet kontra solvärmelasttal.

Detta då den romboida byggnadsformen med spetsiga innerhörn är mycket komplex ur dagsljussynpunkt. Kvarteret Töfsingdalen certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.