Kv Las Vega
Kv Las Vega

Kv Las Vega

Kund: Wästbygg Projektutveckling  Yta: 7000 kvm  Verksamhet: Bostäder

I Haninge, strax söder om Stockholm, växer den nya stadsdelen Vega fram. En stadsdel med fokus på närhet och hållbarhet. Ett av de nytänkande bostadskvarteren är Kv Las Vega.

103 bostäder varav 4 stycken ”bokaler” – kombinerad bostad och verksamhetslokal – ska utgöra kvarteret Las Vega som byggs för att bidra till ett hållbart boende och samhälle. Höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska genomsyra hela stadsdelen vilket bland annat ska resultera i gemensamma terrasser med möjlighet till odling, samt en äppellund på gården. Las Vega ska även kännetecknas av programmeringsbara ljuskonstverk som ska integreras i två av gavelfasaderna.

Incoord ansvarade för miljöbyggsamordning och elprojektering då förfrågningsunderlag till totalentreprenad för detta avancerade projekt togs fram. En av de stora utmaningarna med projektet var att tillgodose bostadshusens ljusspel med tillräcklig energi från de installerade solcellerna.

Byggnaden ska certifieras med Miljöbyggnad SILVER.