Kv Kartan 1
Kv Kartan 1
Kv Kartan 1
Kv Kartan 1

Kv Kartan 1

Kund: Fastighets AB Förvaltaren  Yta: 7000 kvm  Verksamhet: Bostäder

Förvaltaren har totalrenoverat ett äldreboende i Hallonbergen, Sundbyberg. Incoord var delaktiga i detta projekt som genomfördes bland annat för att anpassa planlösningen efter dagens arbetsmiljökrav.

Projektet har genomsyrats av hög miljömässig standard samt låg energianvändning. Projektet omfattar tre våningsplan med totalt 34 lägenheter som samtliga uppfyller aktuella tillgänglighetskrav, ett café, ett storkök för 500 personer samt gemensamhetsytor.

Incoord ansvarade för VVS-projektering samt energi- och klimatberäkningar för detta projekt. En av utmaningarna i projektet var att anpassa de nya installationerna utan att påverka den befintliga byggnadsstommen i alltför stor utsträckning.