Kunskapsskolan
Kunskapsskolan
Kunskapsskolan

Kunskapsskolan

Kund: Akademiska Hus  Verksamhet: Utbildningslokaler

Denna byggnad har tidigare använts till utbildning av militärer och även som utbildningslokal för Uppsala universitet. Projektet gick ut på att anpassa lokalerna för Kunskapsskolans speciella behov. I denna grundskola finns inga klasser och därmed inga behov av klassrum. Självstudier ställer däremot krav på både grupprum och större rum som eleverna kan röra sig fritt emellan. Detta ställer i sin tur krav på flödesanpassade VVS-lösningar. Genom givare som känner av koldioxidmängden anpassas ventilationen efter hur många personer som vistas där. En annan energisnål lösning är rörelsestyrd belysning.