Kungliga Musikhögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Kungliga Musikhögskolan

Kungliga Musikhögskolan

Kund: Akademiska Hus  Yta: ca 21 600 kvm  Verksamhet: Utbildningslokaler

Med en välkomnande glasfasad och inbjudande entré byggs Kungliga Musikhögskolan centralt, lättillgänglig och öppen för både studenter och allmänhet. Med byggnadsminnen som utgångspunkt ska de nya byggnaderna möta de gamla och berika varandra.

Det före detta stallet och ridhuset är sedan 1993 byggnadsminnesmärkta och bevaras samt återanvänds därför som en del av den nya högskolan. Den fyra våningar höga huvudbyggnaden ligger centralt i kvarteret och är samman-byggd med det gamla stallet där biblioteket placerats. De nya lokalerna består av två hus innehållande konsertsalar, inspelningsstudios, undervisningslokaler, övningsrum och administration.

Projektet är ett Infutureprojekt där Incoord har ansvarat för alla installationer. Utmaningen var att möta de höga krav som ställts på klimatet i lokalerna. Instrumenten som används på Kungliga Musikhögskolan är mycket känsliga för variationer i luftens temperatur och relativa fuktighet. Dessutom ställs det höga krav på akustik och buller, vilket i stor utsträckning påverkar både systemlösning och dimensionering av installationerna i byggnaden.

Byggnaden miljöklassas enligt Miljöbyggnad Nivå Silver